สาระสำคัญ | เรื่องที่ 5 การจัดการเสียงและการใส่วิดีโอสำเร็จรูป

สาระสำคัญ         ความน่าสนใจของงานวีดีโออีกอย่างหนึ่งคือ การใส่เทคนิคพิเศษให้กับงานเราเรียกเทคนิคพิเศษเหล่านี้ว่าฟิวเตอร์ การทำงานของฟิงเตอร์ก็ไม่ยุ่งยากละมีให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของงาน ถ้านักเรียนมีภาพนิ่งธรรมดาอยู่ และต้องการที่จะนำมาทำวีดีโอ แต่ถ้ามาวางเรียนต่อกันเฉยๆ ก็ดูไม่น่าสนใจ บางครั้งอาจต้องการเน้นบางคนในรูปหมู่ เช่น วีดีโอภาพกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เป็นต้น ในกรณีนี้นักเรียนอาจนำเทคนิคการแพนภาพและซูมภาพ (Pan & Zoom) และทรานซิซัน (Transition) คือ เทคนิคการเปลี่ยนฉาก ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบช่วยในการตัดต่อวีดีโอ เมื่อต้องการนำคลิปวีดีโอที่ถ่ายทำมาเชื่อมกันให้ได้โดยที่ดูแล้วไม่ติดขัด
 
สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนดารเทคโลโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 
จุดประสงค์การเรียนรู้1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการนำไฟล์วีดีโอจากแหล่งต่างๆเข้ามาตัดต่อในโปรแกรม Ulead CorelVideo Pro x7 ได้
2. นักเรียนสามารถมีทักษะในการนำไฟล์วีดีโอจากแหล่งต่างๆเข้ามาตัดต่อในโปรแกรม Ulead CorelVideo Pro x7 ได้

 
^