สาระสำคัญ | เรื่องที่ 4 การตกแต่งวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษ

สาระสำคัญ         ไตเติล (Title) คือข้อความที่ใส่ลงไปเพื่อเป็นการตั้งชื่อเรื่อง หรือคำบรรยายบางอย่างที่เราต้องการแทรกลงไปในงานตัดต่อวีดีโอ ซึ่งโปรแกรมUlead Corel VideoStudio Pro x7 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ข้อความไตเติลทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพร้อมปรับแต่งข้อความที่สร้างขึ้นให้มีความน่าสนใจในวีดีโอที่ทำการตัดต่อมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนดารเทคโลโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 
จุดประสงค์การเรียนรู้1. นักเรียนสามารถสร้างข้อความจากไตเติล (Title) สำเร็จรูปได้
2. นักเรียนสามารถปรับแต่งลักษณะของไตเติล (Title) ได้
3. นักเรียนสามารถสร้างการเคลื่อนไหวให้กับไตเติล (Title) ได้
4. นักเรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อความในการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมUlead Corel VideoStudio Pro x7 ได้
 
^