สาระสำคัญ | เรื่องที่ 2 การนําไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อ

สาระสำคัญ         การนำภาพวีดีโอจากแหล่งอื่นๆเข้ามายังคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีศัพท์ที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า การจัดภาพวีดีโอหรือการแคปเจอร์วีดีโอ (Capture Video) ก่อนอื่นต้องทำความรู้จัดอุปกรณ์ต่างๆก่อนว่าจะต้องเตรียมพร้อมอะไรกันบ้าง ก่อนที่จะเริ่มต้นการจับภาพวีดีโอด้วยโปรแกรมUlead Corel VideoStudio Pro x7
 
สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนดารเทคโลโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 
จุดประสงค์การเรียนรู้1. สามารถบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการนำเข้าวีดีโอได้
2. สามารถถบอกขั้นตอนการนำไฟล์วีดีโอจากแหล่งต่างๆ เข้ามาตัดต่อในโปรแกรมUlead Corel VideoStudio Pro x7 ได้
3. สามารถดำเนินการนำไฟล์วิดีโอจากแหล่งต่างๆ ข้ามมาตัดต่อในโปรแกรมUlead Corel VideoStudio Pro x7 ได้ 

 
^