สาระสำคัญ | เรื่องที่ 1 เริ่มต้นงานวิดีโอกับ Ulead Corel VideoStudio Pro x7

สาระสำคัญ         โปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีการใช้ไม่ยากเกินไป แม้ว่าผู้ใช้งานจะเริ่มใช้งานก็สามารถสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการ์ในการตัดต่อวีดีโอมามาก โปแกรมนี้มีเครื่องมือสำหรับการตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพตากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่เอ็ฟเฟ็กต่างๆ แทรกดนตรีประกอบ แทรกคำบรรยายจนถึงการบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลง ACD CVC หรือเผยแพร่ทางเว็บ Ulead Corel VideoStudio Pro x7
 
สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนดารเทคโลโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 
จุดประสงค์การเรียนรู้1. สามารถอธิบายลักษระการทำงานของโหมดต่างๆ ในการตัดต่อวีดีโอของโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 ได้
2. สามารถอธิบายเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอของโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 ได้
3. สามารถอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของการตัดต่อวีดีโอของโปรแกรม Ulead Corel VideoStudio Pro x7 ได้

 
^