แบบทดสอบก่อนเรียน | เรื่องที่ 6 การจัดการเสียงและแปลงวิดีโอที่ตัดต่อ

แบบทดสอบก่อนเรียน | เรื่องที่ 6 การจัดการเสียงและแปลงวีดีโอที่ตัดต่อ
^