แบบทดสอบหลังเรียน | เรื่องที่ 6 การจัดการเสียงและแปลงวิดีโอที่ตัดต่อ

แบบทดสอบหลังเรียน | เรื่องที่ 6 การจัดการเสียงและแปลงวีดีโอที่ตัดต่อ
^