แบบทดสอบหลังเรียน | เรื่องที่ 5 การจัดการเสียงและการใส่วิดีโอสำเร็จรูป

แบบทดสอบหลังเรียน | เรื่องที่ 5 การจัดการเสียงและการใส่วีดีโอสำเร็จรูป
^